top of page

DER FOLK OG KULTURER MØTES

Navnet “Midgardsfest” er inspirert av det Norrøne Midgard - Midgard var stedet der mennesker bodde og møttes. Med Midgardsfest ønsker vi å skape et møtepunkt for alle kulturer, religioner og livssyn representert i Norge. Vi ønsker å bruke norsk kulturhistorie som bakteppe når vi i fellesskap er med på å forme fremtiden.
 

Midgardsfest er feiringen av fellesskapet på tvers av forskjeller

Midgardsfestlogo-v2.png
  • Instagram
bottom of page