top of page

Hva er Midgardsfest

Navnet “Midgardsfest” er inspirert av det Norrøne Midgard - Midgard var stedet der mennesker bodde og møttes. Med Midgardsfest ønsker vi å skape et møtepunkt for alle kulturer, religioner og livssyn representert i Norge. Vi ønsker å bruke norsk kulturhistorie som bakteppe når vi i fellesskap er med på å forme fremtiden. Skapekraf, bærekraft, ungdomskraft, fellesskapskraft og værekraft er sentrale kjærneord for hva Midgardsfest skal representere
 

 • Midgardsfest er feiringen av fellesskapet på tvers av forskjeller.

 • Midgardsfest ble startet av One People i 2012, da som et samarbeid med Stovner Frivilligsentral.  

Mål med konseptet:

 • Midgardsfest skal bidra til bevissthet om eget kulturelt og religiøst ståsted, og være et virkemiddel for å styrke håndtering av forskjeller mellom kulturer, forskjellig tro og livssyn.

 • Målet med Midgardsfest er å skape et møtepunktet for alle kulturene i Norge med utgangspunkt i Bydel Stovner. 

 • Arrangementene skal være basert på frivillige krefter i nærmiljøet.  

 • Hvert enkelt  arrangement skal involvere de forskjellige kulturene og religionene som er tilstedeværende i området Midgardsfester avholdes og ha et klart grønt fokus.

 • Midgardsfestene i Bydel Stovner skal avholdes på et naturlig møtepunkt for kulturer i BydelStovner, som for eksempel Nedre Fossum Gård. Med sin plassering i et av Norges mest mangfoldige borettslag og sin geografiske beliggenhet i sentrum av Stovner, er dette også et lett tilgjengelig lokale å benytte til arrangementet.

Et langsiktig, men veldig viktig delmål ved prosjektet er å opprette et “Pusterom”, eller et rom for bønn og refleksjon. Målet vårt er å inngå i et samarbeid med både Bydel Stovner og ulike trossamfunn, om opprettelsen av et rom der mennesker kan komme å søke en livgivende stillhet. Dette skal være et sted der kulturer og religioner møtes i vissheten om at det er ikke er hva man tror på, men at man tror på noe som er bra for en selv og for fellesskapet. Håpet er å opprette flere ”Pusterom” over hele landet og at konseptet kan vokse. Dette knyttes tett opp til prosjektet One Prayer (www.one-prayer.com)

Likheter eller forskjeller?

Hva skal vi fokusere på, forskjellene eller likhetene?                                                                            

Begge deler, selvfølgelig.

 

Med Midgardsfest vil vi forsøke å synliggjøre to forhold som vi finner spesielt viktige: 

 • Det å beherske gode måter å håndtere forskjellighet på

 • Et bevisst forhold til eget kulturelt/religiøst utgangspunkt

Samtidig ønsker vi å:

 • Legge til rette for frivillighet som en viktig del av arbeidet for en felles fremtid.

 • Skape grobunn for dialoggrupper mellom forskjellige religioner og livssynssamfunn.

 • Tilrettelegge for møter i disse gruppene. 

 • Vise likheter mellom verdens kulturer og religioner gjennom tidene og i dag. 

 • Stimulere bevisstgjøring av felles verdier og ønsker.

 • Skape felleskapstanker på tvers av religioner og kulturer ved bruk og eksponering av ritualer, musikk, utstillinger, mat, dans osv.

 • Gi befolkningen nye inntrykk og impulser for å sette i gang viktige tankeprosesser rundt mulighetene vi har til å påvirke eget samfunn.

 • Være en arena for mangfold og inkludering.

 • Ha fokus på bærekraft og det grønne skiftet

Gjennomføring:

Vi har til nå gjennomført tre Midgardsfester i Bydel Stovner, to i 2012 og én i 2013.

Vi ønsker at kultur skal leves og oppleves. Derfor er det  viktig at programmet vi presenterer skal innby til medvirkning og inkludering. Vi ønsker at folk skal komme å bruke flere sanser. Gjennom smaken av maten, lyden av musikken og opplevelsen av dansen, får de som kommer en reise inn i de enkelte kulturene og religionene. 

Midgardsfestgruppa består av følgende representanter (september2019):
Festivsjef - Åsmund Gylder (Foreningen One People/Líf laga/Blokk 58)

Festivalansvarlig - Adrian Olafsen (Líf laga)
Mariam Rashid (Foreningen One People)
Dhita Siauw (Foreningen Stig Gård og Foreningen One People)

Thomas Aleksander Hagen (Líf laga og Foreningen One People)

Larry Bringsjord (MTG Music og Foreningen One People)

Umit Sebastian Stenseth (Stovner Media, Groruddalen lyd og lys og Líf laga)

Didrik Ask Vestaberg (Líf laga og Stovner ungdomsråd)

Ungdom fra 9. klasse ved Rommen Skole

Ungdom fra Stovner vgs.

Konfransierer fra Rommen Ungdomsskole og Stovner ungdomsråd

 Kontakt oss på e-post: brevdue@midgardsfest.no

bottom of page